WPŁATY

AKADEMIA

Wszystkim Rodzicom uprzejmie przypominamy o regularnym opłacaniu składek (z góry, do 10. dnia każdego miesiąca). Wysokość składki – 100 zł dokonujemy na konto Akademi przez aplikacje sportbm, która jest podpieta pod konta poszczególnych roczników.

 

Rocznik 2010/11 Trener Michała Adamczyk

Numer konta bankowego: 63 1600 1462 1022 5350 9000 0007

 

Rocznik 12/13 Trener Dariusz Drzazga

Numer konta bankowego74 1600 1462 1022 5350 9000 0003

 

Rocznik 2014 Trener Miłosz Szczepańskiego

Numer konta bankowego: 90 1600 1462 1022 5350 9000 0006

 

Rocznik 2015 Trener Maetusz Banach 

Numer konta bankowego: 90 1600 1462 1022 5350 9000 0006

 

Rocznik 2016 Trener Kamil Korecki

Numer konta bankowego: 47 1600 1462 1022 5350 9000 0004

 

Rocznik 2017 i młodsi Trener Jakub Figura

Numer konta bankowego: 04 1600 1462 1022 5350 9000 0002

 

Konto głowne:

MIEJSKI KLUB SPORTOWY „OPOLANIN“

24-300 Opole Lubelskie, ul. Kolejowa 17

NIP 717 102 13 43  KONTO: 26 2030 0045 1110 0000 0050 4910